Impressum

Informacje zgodnie z § 5 TMG:

Präzisionswerkzeuge Wurzen, Dipl.-Ing. (FH) Uwe Schmidt
Dresdener Straße 50
DE- 04808 Wurzen

Telefon: 0049 3425 812804
Telefax: 0049 3425 812833

Email: schmidt@pwwu.de

Numer identyfikacyjny podatku obrotowego zgodnie z §27 ustawy o podatku obrotowym: 179624358

Wyłączenie odpowiedzialności
  1. Treść oferty online

Autor zastrzega sobie prawo do nie ponoszenia odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość przekazywanych informacji. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności wobec autora, które odnoszą się do materialnego lub niematerialnego charakteru, które zostały spowodowane przez wykorzystanie lub nieużytkowanie dostarczonych informacji lub użycie nieprawidłowych i niekompletnych informacji, są wykluczone, chyba że autor udowodni celowe lub rażące zaniedbanie. Wszystkie oferty są niewiążące. Autor wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia części stron lub całej oferty bez uprzedzenia lub do tymczasowego lub stałego zaprzestania publikacji.

Odpowiedzialny za treść zgodnie z § 55 II RStV: Uwe Schmidt (adres j.w.)

2.  Referencje i linki

W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odnośników do innych stron internetowych ( „linki”), które leżą poza zakresem odpowiedzialności autora, byłoby zobowiązanie w przypadku tylko, w którym autor zdaje sobie sprawę z treści i byłoby to technicznie możliwe i uzasadnione aby zapobiec użyciu w przypadku nielegalnych treści. Niniejszym autor wyraźnie oświadcza, że ​​na łączach nie było żadnych nielegalnych treści na połączonych stronach. Autor nie ma wpływu na obecny i przyszły wygląd, zawartość ani autorstwo powiązanych stron. Dlatego też wyraźnie dystansuje się od wszelkich treści wszystkich połączonych / powiązanych stron, do których został zmieniony link. To stwierdzenie odnosi się do wszystkich w obrębie własnych łączy internetowych i odniesień, jak również dla obcych wpisów w księgach gości, forach dyskusyjnych, listach mailingowych oraz wszystkich innych formach baz danych, do których dostęp możliwy jest zewnętrzne. Za nielegalne, błędne lub niekompletne treści oraz za szkody wynikające z używania lub nieużywania takich informacji,  dostawca strony, o której mowa, jest wyłącznie odpowiedzialny, a nie ten, który łączy się z odnośną publikacją za pośrednictwem linków.
 
3. Prawa autorskie i prawo znaków towarowych
 
Autor stara się przestrzegać praw autorskich grafiki, plików dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów, aby wykorzystać swoje własne grafiki, plików dźwiękowych, sekwencji wideo i teksty. Wszystko w ramach oferty internetowej przez chronione marek i znaków towarowych przepisami obowiązującego prawa znaków towarowych oraz praw własności właściciela praw autorskich. Tylko ze względu na samą wzmiankę nie można stwierdzić, że znaki towarowe nie są chronione prawami osób trzecich! Prawa autorskie do opublikowanych, stworzonych przez autora obiektów należą wyłącznie do autora stron. Powielanie lub wykorzystywanie tych grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych jest zabronione bez wyraźnej zgody autora.
 
4. Ochrona danych osobowych
 
Jeżeli w Internecie istnieje możliwość wprowadzania danych osobowych lub firmowych (adresy e-mail, nazwiska, adresy), przekazanie tych danych jest przez użytkownika na zasadzie dobrowolności. Wykorzystanie i opłacenie wszystkich oferowanych usług jest - o ile to technicznie możliwe i uzasadnione - również bez podania takich danych lub pod warunkiem podania anonimowych danych lub dozwolonego pseudonimu. Wykorzystywanie danych kontaktowych lub porównywalnych informacji, takich jak adresy pocztowe, numery telefonów i faksów, a także adresów e-mail przez osoby trzecie do przesyłania niepotrzebnie żądanych informacji jest niedozwolone. Działania prawne przeciwko nadawcom tak zwanych spam-mail w związku z naruszeniem tego zakazu są wyraźnie zastrzeżone.
 
5. Skuteczność prawna niniejszego wyłączenia odpowiedzialności cywilnej
 
To wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część oferty internetowej, z której pochodzi ta strona. Jeśli części lub poszczególne sformułowania niniejszego tekstu nie są, już lub nie jest całkowicie poprawna, pozostałe części dokumentu pozostają nienaruszone w ich treści i ważności.
Zuletzt angesehen